กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
รายละเอียด :
    อบต.กายูบอเกาะ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในวันที่ 28 มีนาคม 2555 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ

2 เพื่อให้ครอบครัว(ทั้งพ่อและแม่) ได้แสดงบทบาทหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูกเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

3 เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 เมษายน 2555    อ่าน 533 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**