ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอความร่วมมือผู้มีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจ

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โดยการสแกน QR CODE หรือ URL ตามรูป

 

สามารถดาวน์โหลด เพื่อตรวจสอบรายชื่อได้ที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" ด้านล่าง

 

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ทีนี้ ค่ะ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 245 คน