ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ชุมชน
  รายละเอียด :

ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ชุมชน จำนวน 2 ราย คือร้านวี เอ็น กรุ๊ปเสนอราคา 519,500.-บาท และร้านตอริก์ เสนอราคา 520,000.-บาท และทั้งสองรายมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ (ราคากลาง 557,000.-บาท)


Slot online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 477 คน