ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  รายละเอียด :

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิธีเข้าตอบแบบสอบถามแสกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) (สำหรับบุคลากรภายใน)

itas.nacc.go.th/go/iit/m08ebh

*QR CODE รูปที่ 1

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (สำหรับบุคคลภายนอก)

itas.nacc.go.th/go/eit/m08ebh

*QR CODE รูปที่ 2

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน