ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด :

 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน