ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือน
  รายละเอียด :

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะได้ดำเนินการจัดทำแผนการปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 แล้วนั้น ในการนี้ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2561 - มีนาคม 2562 ) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 269 คน