ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)
  รายละเอียด :

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน