ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ภายในตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียด : ผลการจัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ภายในตำบลกายูบอเกาะ จำนวน 2 ราย คือหจก.ฟีรกีร์การไฟฟ้า เสนอราคา 838,000.-บาท และร้านนัสรินการค้า เสนอราคา 840,000.-บาท และทั้งสองรายมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ (ราคากลาง 840,000.-บาท)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 638 คน