ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 12 เดือน
  รายละเอียด :

 ามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะได้ดำเนินการจัดทำแผนการปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 แล้วนั้น ในการนี้ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 ) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน