ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน