ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.กายูบอกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบของบุคลากร

อบต.กายูบอกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เดือน/ปี

จำนวนเรื่องร้องเรียน

2563

2564

ตุลาคม

x

x

พฤศจิกายน

x

x

ธันวาคม

x

x

มกราคม

x

x

กุมภาพันธ์

x

x

มีนาคม

x

x

เมษายน

x

 

พฤษภาคม

x

 

มิถุนายน

x

 

กรกฎาคม

x

 

สิงหาคม

x

 

กันยายน

x

 

หมายเหตุ x = ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สรุปผล ในปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.กายูบอกาะ


QQPULSA
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 230 คน