ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายเชื่อมต่อกับถนนคสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง ซูละ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5
  รายละเอียด : มีผู้ร่วมเข้าเสนอราคาจำนวน 3 ราย คือ หจก.ยะลาอำหมัดก่อสร้าง เสนอราคา 305,000.-บาท หจก.ฟีรดา เสนอราคา 306,693.-.-บาท และหจก.มุสตากิง เสนอราคา 306,000.- บาท ทั้งสามร้านมีคุรสมบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ (ราคากลาง 305,000.-บาท)ผู้เสนอราคาตำสุดคือ หจก.ยะลาอำหมัดก่อสร้าง เสนอราคา 305,000.-บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 699 คน