ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
  รายละเอียด : งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 520 คน