ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าน้ำตกบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียด :

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางเข้าน้ำตกบือยอง  บ้านพงจือนือเร๊ะ   (ชุมชนบือยอง)  หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 345.60 ลบ.ม.(หลวม)พร้อมลงท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน จำนวนเงิน 98,000 บาท  มีผู้เสนอราคาจำนวน 1 ราย คือร้านดิเรก การค้า เสนอราคา 97,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 679 คน