ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหาส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 450 คน