ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554 ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554 ปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหาส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 499 คน