ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP 12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ   มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP  12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 638 คน