ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบรายรับ-รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 ของ อบต.กายูบอเกาะ
  รายละเอียด : งบรายรับ-รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 ของ            อบต.กายูบอเกาะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 616 คน