ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคคอตีบในพื้นที่อำเภอรามัน
  รายละเอียด :

ด้วยโรงพยาบาลรามัน ได้แจ้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคคอตีบในพื้นที่อำเภอรามัน ซึ่งมีผลทำให้เด็ก 0-5 ปี เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ให้ประชาชนทั้งในและพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ ให้นำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ได้ ณ โรงพยาบาลรามัน เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจาย และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เด็ก เจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตได้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                  ด้วยความห่วงใยจากใจจริง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 509 คน