ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      กายูบอเกาะ  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1    ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556  การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่างๆ และระเบียบวาระอื่นๆ ใน       วันอังคาร ที่  7  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น.  ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล        กายูบอเกาะ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 432 คน