ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : งบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.  2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 593 คน