ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายกายูบอเกาะ –พงมือซู หมู่ที่ 4
  รายละเอียด : ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายกายูบอเกาะ –พงมือซู หมู่ที่ 4มี รากลางคือ 875,000.-บาท ผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ หจก.มนัสรือเสาะ ก่อสร้าง เสนอราคา 875,000.- บาท และร้านนัทธรีญาวัสดุก่อสร้าง เสนอราคา 890,000.-บาท ผู้เสนอราคาต่ำสุงคือ หจก.มนัสรือเสาะ ก่อสร้าง เสนอราคา 875,000.- บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน