ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
  รายละเอียด :

โครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ    เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์        บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก)  หมู่ที่   5 ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา   ถมดินลูกรังและปรับระดับพื้นที่ดิน จำนวนปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย 1,209.92 ลบ.ม.(หลวม) หรือขนาดพื้นที่ดินรวม 796 ตร.ม. ความสูงจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 0.95 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย มีผู้เข้าเสนอราคา จำนวน 1 ราย คือร้านดิเรก การค้า เสนอราคา  400,000.-บาท และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ทำการต่อรองราคาเหลือ 399,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 418 คน