ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียด : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 423 คน