ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่ององค์การขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญอย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤติได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 404 คน