ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : งบทรัพย์สิน  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 389 คน