ราคากลางโครงการ
เรื่อง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม สาธารณะ บริเวณสนามกีฬาตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่3- 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดพื้นที่ใช้งาน 6.00 ม.X 2.00 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 3 หลัง พร้อมป้ายปร
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม สาธารณะ บริเวณสนามกีฬาตำบลกายูบอเกาะ  หมู่ที่3- 5  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา   ขนาดพื้นที่ใช้งาน 6.00 ม.X 2.00 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน  3  หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย   เป็นเงิน 375,000.-บาท 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 386 คน