ราคากลางโครงการ
เรื่อง : โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดทางเท้า 4.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 1 หลัง
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4   ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา    ขนาดทางเท้า 4.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน  1 หลัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 372 คน