ราคากลางโครงการ
เรื่อง : โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง ขนาดป้าย 1.20 x 2.40 เมตร ความสูงจากพื้นดินรวม 2.70 เมตร จำนวน 12 ป้าย
  รายละเอียด :

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง  ขนาดป้าย 1.20 x 2.40 เมตร  ความสูงจากพื้นดินรวม 2.70 เมตร    จำนวน 12  ป้าย      เป็นเงิน 354,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 503 คน