ราคากลางโครงการ
เรื่อง : โครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการอบต.กายูบอเกาะ ขนด 2.50 X 6.00 ม. จำนวน 1 หลัง
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการอบต.กายูบอเกาะ ขนด 2.50 X 6.00 ม. จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 100,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 379 คน