ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายน้ำตกบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม)
  รายละเอียด :

ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายน้ำตกบือยอง  บ้านพงจือนือเร๊ะ  (ชุมชนบือยอง)  หมู่ที่ 3  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน