ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม)
  รายละเอียด :

ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว  บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว)  หมู่ที่ 4  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 307 คน