ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สายภายในชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม)
  รายละเอียด :

ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  2.00 เมตร  สายภายในชุมชน  หมู่ที่  3 ตำบลกายูบอเกาะ    อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน