ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้างโครงการจัดสร้างศาลาสาธารณประโยชน์สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ภายในตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน)
  รายละเอียด :

ผลการจัดจ้างโครงการจัดสร้างศาลาสาธารณประโยชน์สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา  ภายในตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 -  หมู่ที่ 5  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 315 คน