ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายจาเราะนากอง - บาโงมูซู บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน)
  รายละเอียด :

ผลการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  สายจาเราะนากอง  -  บาโงมูซู     บ้านบาลาสมิแล   (ชุมชนบาลาสมิแล) หมู่ที่ 5  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน