ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 100 วันๆละ 98 กล่อง (ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล ปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ)
  รายละเอียด :

ผลการจัดซื้ออาหารเสริม     (นม)   ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี   จำนวน   100    วันๆละ 98 กล่อง  (ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน