ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลกายูบอเกาะ ปี 2551
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดพื้นที่ชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยเน้น กลุ่มเยาวชน จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลกายูบอเกาะ ปี 2551 จึงขอเชิญเยาวชนและประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมรักษ์ บ้านเกิด ประจำปี 2551 เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะจึงขอเชิญร่วมกิจกรรมใน วันที่ 17-19 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. มีการร่วมปลูกป่าทดแทน พร้อมกันนี้ได้มีการบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางอบต.กายูบอเกาะ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในพื้นที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 486 คน