ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายจาเราะนากอง-บาโงมูซู บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จั
  รายละเอียด :

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  สายจาเราะนากอง  -  บาโงมูซู     บ้านบาลาสมิแล   (ชุมชนบาลาสมิแล) หมู่ที่ 5  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา   ก่อสร้างผิวจราจรลงหินคลุกพร้อมบดทับ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง  4.00  ม.  ยาวรวม  760  ม.  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  456 ลบ.ม.(แน่น) [หรือไม่น้อยกว่า 684 ลบ.ม.(หลวม)]    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย   เป็นเงิน 492,300.-บาท   โดยวิธีพิเศษ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 345 คน