ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์(ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามั
  รายละเอียด :

โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     บ้านพงจือนือเร๊ะ  ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่  3   ตำบลกายูบอเกาะ    อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา    บุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 350 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,792 ลบ.ม. (หลวม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


Slot Online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน