ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เอกสารการวิเคราะห์ปริมาณงานฯ
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์เอกสารการวิเคราะห์ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความจำเป็นการขอกำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนนตำบล(พร้อมคำอธิบายประกอบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 316 คน