ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2558
  รายละเอียด :
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  ดังนี้ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนือเร๊ะ – ตะโล๊ะดือแล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือแล)    หมู่ที่ 3    ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  ราคากลางคือ  1,466,000.-  บาท

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 296 คน