ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 6/2558
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  ดังนี้  โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล.  พร้อมกำแพงตลิ่ง,ม้านั่งและลานอเนกประสงค์ คสล.บริเวณริมคลองระบายน้ำชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ   บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ)  หมู่ที่  5   ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา   ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  ราคากลางคือ   350,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 275 คน