ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 12/2558
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  ดังนี้   โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้งาน 4.00×4.00 เมตร ความสูงระดับอะเส  2.50  เมตร   หมู่ที่ 3    ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จำนวน  2  หลัง  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  ราคากลางคือ  300,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน