ราคากลางโครงการ
เรื่อง : โครงการซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล)  หมู่ที่ 5  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ซ่อมแซมเปลี่ยนโครงเหล็กและแผ่นมุงหลังคา  พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน  บริเวณสนามด้านหน้าอาคาร  จำนวน 1 ชุด และต่อเติมติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้า-ด้านหลังอาคาร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 


JOKER123
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน