ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียด :

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 257 คน