ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

งบรายรับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปี ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ   อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 258 คน