ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 120 วัน (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนบ้านบือยอง ,โรงเรียนบ้านพอแม็ง ภาคเรียน 1/
  รายละเอียด :

 จัดซื้ออาหารเสริม    (นม)     ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี   จำนวน   120   วัน  (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนบ้านบือยอง ,โรงเรียนบ้านพอแม็ง  ภาคเรียน 1/2561 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 276 คน