ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนฯฉบับที่ 2
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบล เพื่อดำเนินเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับที่ 2  ในวันที่ 18  กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุมห้องการบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 253 คน