ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
11 ต.ค. 2561
102 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
10 ต.ค. 2561
103 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
09 ต.ค. 2561
104 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 ต.ค. 2561
105 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
05 ต.ค. 2561
106 นโยบายบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
05 ต.ค. 2561
107 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
212
04 ต.ค. 2561
108 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
07 ก.ย. 2561
109 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๑
217
10 ส.ค. 2561
110 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
261
02 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48