ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว(เพิ่มเติม) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
01 ส.ค. 2561
112 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนฯฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
16 ก.ค. 2561
113 ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
295
06 ก.ค. 2561
114 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
30 มิ.ย. 2561
115 รายงานแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 พ.ค. 2561
116 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 120 วัน (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนบ้านบือยอง ,โรงเรียนบ้านพอแม็ง ภาคเรียน 1/ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
21 พ.ค. 2561
117 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
243
02 พ.ค. 2561
118 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 เม.ย. 2561
119 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 เม.ย. 2561
120 ขอประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
270
14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48